One Coffee

Liên hệ: 0916.142.459

Địa chỉ: 30 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội