CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

One Coffee tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. One Coffee cam kết sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại One Coffee, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân. One Coffee thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website One Coffee. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào One Coffee, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

One Coffee sẽ sử dụng các thông tin đó với mục đích để xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website, cũng như cung cấp cho các bên liên kết với One Coffee. Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin này để thông báo đến khách hàng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên One Coffee hoặc những công ty liên kết với chúng tôi. Ngoài ra, One Coffee còn có thể liên hệ với khách hàng để biết đánh giá, ý kiến và quan điểm của khách hàng về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể sẽ được ra mắt. Thông tin cá nhân của khách hàng có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, hoặc sử dụng cho những mục đích liên quan.

One Coffee còn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ phù hợp, phục vụ cho việc hỗ trợ hệ thống chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc và nhận ý kiến phản hồi từ phía khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng được One Coffee cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của One Coffee. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng hoặc khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

One Coffee cũng yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/liên hệ, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, Số điện thoại, Email, Địa chỉ,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.